Tu jesteś: OPENPRESS AGENCJA REKLAMOWA Kampanie reklamowe
Decrease font size  Default font size  Increase font size 

Kampania reklamowa to zespół działań marketingowych, odbywających się w mediach masowych, mających na celu osiągnięcie zakładanego celu marketingowego reklamodawcy. Działania te skierowane są do wybranej grupy celowej. Cele kampanii reklamowej mogą być określone różnie. Do głównych celów kampanii reklamowych zalicza się:

  • wzrost sprzedaż
  • wzrost świadomości danego produktu, usługi, marki, itp.
  • wprowadzenie produktu na rynek (launch)
  • ponowne wprowadzenie produktu na rynek w przypadku produktu o bardzo niskiej sprzedaży lub świadomości (relaunch)
  • epozycjonowanie produktu na rynku

Podstawowym parametrem kampanii reklamowej jest jej zasięg całkowity oraz zasięg efektywny. Intensywność kampanii w poszczególnych mediach z osobna mierzy się ilością GRP, czyli sumą cząstkowych oglądalności (lub słuchalności, czytelnictwa, itp.) poszczególnych emisji w poszczególnych mediach. Intensywności GRP nie sumuje się pomiędzy mediami ze względu na różnice metodologiczne pomiarów pomiędzy mediami oraz z uwagi na różny charakter komunikatów.
Miernikiem skuteczności kampanii reklamowej może być:

  • wzrost sprzedaży
  • wzrost świadomości marki
  • zmiana percepcji marki, produktu, itp.